Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tampereen Veden strategian päivittäminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.
Strategian päivittämisen työryhmä on käynyt kokouksessaan 18.2.2019 läpi vaihtoehtoja strategian päivitystyön ulkoisen konsultin valintaan. Esitellään työryhmän ehdotus ja päätetään strategiatyön päivityksen konsultti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valitaan strategian tekoon osallistuva konsultti.

Päätös

Generoi Oy valittiin strategian tekoon osallistuvaksi konsultiksi.