Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

TRE:1377/02.02.02/2019

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi Liikelaitos on laatinut vuoden 2018 toiminnastaan erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään maaliskuun johtokunnassa.
Tilinpäätöksen sitova tavoite liikeylijäämä jäi alkuperäisestä talousarviossa asetetusta 25,4 milj. eurosta 1,9 milj. euroa päätyen 23,5 milj. euroon. Vuosisuunnitelman mukaisesta liikeylijäämästä jäätiin 1,8 milj. euroa. Liikeylijäämä kuitenkin nousi tilikaudesta 2017 0,1 milj. euroa, joten toiminnan taloudellisen tuloksellisuuden taso on säilynyt edellisvuotta vastaavana. Liikevaihto ei kehittynyt odotetusti tilikauden aikana. Liikevaihdon kertymä 60,4 milj. euroa jäi vuosisuunnitelmasta 0,2 milj. euroa ja tilikaudesta 2017 0,3 milj. euroa. Liikevaihdon laskun johtunee asiakkaiden veden käytön muutoksista ja pyrkimyksistä säästeliäämpään veden käyttöön. Samoin nykyaikaiset vesikalusteet ovat merkittävä veden käyttöä vähentävä tekijä ja muutaman merkittävän suurasiakkaan veden kulutus on vähentynyt merkittävästi.
Materiaalien ja palveluiden kuluja pystyttiin karsimaan suhteessa liikevaihtoon, mutta liiketoiminnan muut kulut nousivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelman mukaisesta. Muiden kulujen odottamattomaan nousuun vaikuttivat mm. suurten projektien hallinnollisten kulujen nousu sekä Haapalinnankylän putkisyöpymisen oikeusprosessin kulut.
Investointien kokonaissumma tilikaudella 2018 on 31,0 milj. euroa. Vuosisuunnitelman 34,6 milj. eurosta jäi käyttämättä 3,5 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 23,0 milj. euroa mutta vuosisuunnitelmaa päivitettiin uudelleen budjetoimalla 1,5 milj. euroa laitosrakentamiseen sekä osakkeisiin ja osuuksiin 10,1milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustulot koostuivat hulevesiomaisuuden siirtymisestä kaupunkiympäristön palvelualueelle.
Verkostorakentamiseen investoitiin yhteensä 19,5 milj. euroa ja laitosrakentamiseen yhteensä 1,5 milj. euroa. Laitosrakentamisen investoinnit kohdistuivat lähes yksinomaan Kaupinojan laitoksen saneeraukseen. Kuitenkin johtuen urakoitsijan kanssa käynnissä olleesta urakkatilanteesta, pystyttiin projektia jatkamaan kunnolla vasta urakkasopimuksen purkamisen jälkeen, joka tapahtui 28.12.2018 ja tästä syystä laitosrakentamiseen varattua investointibudjettia jäi käyttämättä ja toteuma jäi vuosisuunnitelman alle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätösennuste ja toimintakertomus 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Anita Laine

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)