Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen

  • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinoselle § 8
  • viestintäjohtaja Anna-Maria Maunulle §:n 8 ja 9 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.