Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 kokoukset.

TRE:8156/00.02.00/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jokela Petri, Toimitusjohtaja, Petri.Jokela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 119 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokousajankohdat on määritelty ottaen huomioon mm. johtokunnan päätöksentekotarve kaupungin talous- ja strategiaprosessin vuosikelloon nähden.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Jokela Petri, Toimitusjohtaja, Petri.Jokela@tampere.fi

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään kokouksessa päätettävillä päivämäärillä seuraavilla viikoilla:

vko 4

vko 9

vko 13

vko 17

vko 22

vko 25

vko 35

vko 39

vko 43

vko 48

vko 51

 

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään seuraavasti:

tiistaina 22.1.2019

torstaina 21.2.2019

keskiviikkona 27.3.2019

tiistaina 16.4.2019

Loput kokouspäivät päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kokoukset alkavat klo 16.00 ellei muuta erikseen sovita.

Kokouskäsittely

Asian käsittely jätettiin osittain kesken ajanpuutteen vuoksi.

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 119 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokousajankohdat on määritelty ottaen huomioon mm. johtokunnan päätöksentekotarve kaupungin talous- ja strategiaprosessin vuosikelloon nähden.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus:
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan toukokuun ja kesäkuun kokoukset vuonna 2019 pidetään kokouksessa päätettävillä päivämäärillä seuraavilla viikoilla:

vko 22

vko 25

Lisäksi muutetaan maaliskuun kokouksen 27.3. päivämäärää, siten että se pidetään viimeistään 22.3., jolloin liikelaitosten tilinpäätökset tulee olla johtokunnan hyväksymiä.

Päätös

Päätettiin, että johtokunnan kokouspäivät ovat seuraavat: 

21.02.2019

13.03.2019

28.05.2019

18.06.2019

28.08.2019

19.09.2019

23.10.2019

20.11.2019

19.12.2019