Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 111 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelma

TRE:8186/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara,​ puh. 041 730 0972,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin 9.1.2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunkiseudun yli 200 000 ihmisen vesihuollosta. Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa. Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Vedelle on asetettu vuodelle 2019 viisi strategista tavoitetta, jotka koskevat tuottavuuden kehitystä, sairauspoissaolojen vähenemistä (-3%), vesijohtoveden laatua ja toimitusvarmuutta, vesijohtoverkoston toimintavarmuutta asiakastyytyväisyydellä mitattuna sekä raitiotien rakentamiseen liittyvien vesijohtojen siirto- ja uusimistöiden toteutusta. Asetetuista strategisista tavoitteista toteutunut on vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus: asiakastyytyväisyysmittauksessa kokonaistyytyväisyys on noussut v. 2017 verrattuna (5,8 arvoon 6,1 asteikolla 1-7). Muista asetetuista tavoitteista tällä hetkellä arvioidaan toteutuvan tuottavuuden kasvun ja Raitiotien rakentamista koskevat tavoitteet. Yhteistyötä Raitiotien rakentamisessa on jatkettu kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä. Raitiotien ensimmäisen vaiheen viimeisiä vesijohtojen siirto- ja uusimistöitä toteutetaan tällä hetkellä. Sairauspoissaolojen kehitystä koskevan tavoitteen osalta arvioidaan, ettei se tule toteutumaan kuluvana vuonna. Useat pitkät sairauspoissaolot nostavat määrää merkittävästi. Toimenpiteitä sairauspoissaolokehityksen taittumiseksi toteutetaan. Tapaturmien osalta toteumaa ei voida arvioida vielä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.