Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 116 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi  Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 20.9. -​ 23.10.2019. Päätökset ovat olleet  nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -​työtilassa.

§ 130 Sameusmittareiden hankinta Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle

§ 134 Elvaalan B800, B 1000 ja B 1200 jvv:n saneeraus sukalla sekä jv-kaivojen betonointi

§ 136 Kaupinojan vesilaitoksen suodattimien sameusmittarien hankkiminen

§ 137 Kaupinojan vesilaitoksen suodattimien virtausmittarien hankkiminen

§ 138 Tampereen Veden automaatiojärjestelmän uudistus ja ylläpito -päätös hankintamenettelyyn valitusta tarjoajasta

§ 139 Raholan jätevedenpuhdistamon lietelingon sulkuluukun saneeraus

§ 140 Makkarajärven jätevedenpumppaamon rakennussuunnitelma

§ 142 Tampereen Veden LIMS uusinta projektin esiselvityksen hankinta

§ 145  Option käyttäminen koskien alkalointikemikaalin hankintaa Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamoille

§ 146 Ferrisulfaatin annostelukoneikko Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle (23.10.2019)

§ 147 Yli-Huikkaantien jätevesiviemärin saneeraus (23.10.2019)

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.