Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 39 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

Valmistelija

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.

Toimitusjohtaja esittelee tämänhetkisen tilanteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.