Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.