Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 44 Muut asiat