Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana perjantaina 27.4.2018.

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Kirsi-Maarit Asplund.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.