Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 41 Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen

TRE:3098/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus on Kaupinojan pintavesilaitoksen KVR-urakan tarkastusraportissaan esittänyt kolme suositusta Tampereen Vedelle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Toimitaan suositusten mukaisesti. Johtokunta laati vastaukset suosituksiin ja pyytää niistä ennakkokäsityksen omistajalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.