Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 40 Talouden seuranta 3/2018

Valmistelija

  • Marjaana Kivimäki, Talouspäällikkö

Perustelut

Talouspäällikkö Marjaana Kivimäki esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen taloustilanteen.

Raportti on oheismateriaalina.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi taloustilanne maaliskuun 2018 lopussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Johtokunta esittää käsityksenään, että Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueen tilinpäätösennusteen muutoksen perusteet selvitetään tarkemmin.