Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 43 Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa esitellään mm.

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin

- Muut ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.