Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018

§ 42 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

Puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 21.3. - 25.4.2018.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja L-asemalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.