Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.5.2019

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Muutetaan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että lisäpykälä 59 "läsnäolo- ja puheoikeus" käsitellään tämän asian jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.