Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.5.2019

§ 59 Läsnäolo- ja puheoikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Strategian päivittämistyöhön osallistuu johtokunnan lisäksi johtoryhmän jäseniä sekä muita asiantuntijoita.

 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus

Riitta Kettunen

Jarmo Autio

Pekka Laakkonen

Petri Ylönen

Arto Vuojolainen

Sanna Liljaranta

Osmo Seppälä

Jukka Tahvanainen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.