Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 84 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Perustelut

Maarit Rautavaara on valittu henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarisen sijaiseksi tämän ollessa poissa.

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen esitteli tämän asian jälkeen § 90 kuuluvan osan 'Laitosten kuntoarvioiden sekä saneeraus- ja investointiohjelman laatiminen'.

Riitta Kettunen oli paikalla klo 16:10. - 17:10.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Myönnetään läsnäolo-​ ja puheoikeus tässä kokouksessa

- hallintopalvelusihteeri Anne Hirvoselle, joka toimii tämän kokouksen sihteerinä

Myönnetään läsnäolo-​ ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa

- henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaaralle, joka tulee toimimaan jatkossa Tampereen Veden johtokunnan kokousten sihteerinä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus myös tuotantojohtaja Riitta Kettuselle § 90 'Toimitusjohtajan katsaus' ajaksi.