Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 83 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana perjantaina 30.8.2019.

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara esittäytyi johtokunnalle.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aapo Niemi ja Hannes Tuohiniitty (varalla Taru Kaario).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.