Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 90 Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm

  •  Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
  •  Ympäristölupavaatimusten täyttyminen
  • Liiketoimintojen tuki -yksikön organisaatiomuutos
  • Laitosten kuntoarvioiden sekä saneeraus- ja investointiohjelman laatiminen
  •  Muut ajankohtaiset asia

 

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen esitteli tähän asiaan kuuluvan osan 'Laitosten kuntoarvioiden sekä saneeraus- ja investointiohjelman laatiminen' § 84 jälkeen klo 16:10.-17:10.

Katja Karintaus poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 19:10.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.