Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 88 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi  Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 19.6. -​ 28.8.2019. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -​työtilassa.

§ 87 Ojala-Lamminrahka VT 12 sillan suojaputket

§ 89 Tampereen Veden menojen määräaikainen hyväksymisoikeus alkaen 24.5.2019

§ 93 Kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laatiminen

§ 99 Tampereen Veden kameravalvontapalvelimien ja niiden asennuksen hankinta

§100 Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

§ 101 Kaupinojan lämpöpumpun korjaus

§ 102 Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankinta- ja tilausoikeudet sekä menojen hyväksyjät

§ 103 Kaupinojan pintavesilaitoksen automaation täydentäminen

§ 104 Kaupinojan pintavesilaitoksen kiiretöiden päätoteuttaja 2019

§ 105 Pohjavesiputkien asennus, vedenjohtavuusmittaus ja tarkemittaukset

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.