Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.8.2018