Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu