Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu