Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu