Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu