Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2018