Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu