Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 52 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2018

TRE:2142/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumasta kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitukselle kuusi kertaa vuodessa helmikuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Tunnuslukujen ja toimintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1–11/2018 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Default position

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1-11/2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi /sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)