Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 53 Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelman päivitys ja arviointi

TRE:8187/00.05.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännössä on määrätty, että johtokunnan tulee hyväksyä alaisensa liikelaitoksen osalta sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat. Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Voimian sisäisen valvonnan suunnitelman 29.5.2007, ja sitä on päivitetty sen jälkeen vuosittain.

Tampereen Voimian sisäisen valvonnan suunnitelman päivityksessä ja arvioinnissa on huomioitu kaupunginhallituksen 30.1.2012 hyväksymä Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvontaohjeistus sekä siihen tehdyt muutokset 1.2.2016 sekä Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015. Kaupungin ohjeisiin voi tutustua internet-osoitteessa: http://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/paatoksenteko/saannot/muut.html.

Päivityksen yhteydessä arvioidaan sisäisen valvonnan toteutumista, havaittuja poikkeamia sekä tehtyjä toimia sisäisen valvonnan parantamiseksi ja varmistamiseksi. Tampereen Voimian sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on tarkennettu ja sen liitteenä olevaa ohjetta päivitetty niiltä osin kuin on koettu arvioinnin perusteella aiheelliseksi. Arviointi sisältyy sisäisen valvonnan ohjeeseen.

Päivitetyt sisäisen valvonnan suunnitelma ja ohje on toimitettu kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille.

Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n nojalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Default position

Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelman päivitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi / sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)