Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

TRE:1455/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Default position

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Juho Mäenpää saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)