Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat

TRE:1463/00.01.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisen päätöksiin ajalla päätöksiin ajalla 14.9.-
14.12.2018 §:t 167-202.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla.

 

 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)