Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Airaniemi ja Ilkka Järvelä (varalle Minna Talonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.