Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2018 (lisäpykälä) 

Perustelut

Johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaan johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä johtokunnan sisäistä järjestystä koskevia asioita lukuun ottamatta. Asiat esittelee toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan esityksestä jollekin asialle tai asiaryhmälle voidaan määrätä muukin esittelijä.

Johtokunnan kokousohjelma vuodelle 2018:

Johtokunta pitää kokouksensa kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina. Konsernihallinnon ohjeet tai ajankohtaiset asiat voivat muuttaa johtokunnan kokousaikataulua tai lisätä kokousten määrä ennalta suunnitellusta.

Jokaisessa kokouksessa käsitellään varsinaiset johtokunnan päätettävät asiat ja sen lisäksi esitetään toimitusjohtajan katsaus, jossa tiedotetaan ja keskustellaan Tampereen Voimian liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Aika

Paikka

Asiat

20.2.2018

Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

27.3.2018

Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone

Talousraportti 1-2/2018

Sisäisen palveluiden hinnoittelun periaatteet vuonna 2019

24.4.2018

Tietotalo, Naulakatu 2,

Takkahuone

Talousraportti 1-3/2018

29.5.2018

Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone

Kolmannesvuosiraportti 1-4 2018

11.9.2018

Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone

Talousarvio 2019

25.9.2018

Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone

Kolmannesvuosiraportti 1-8/2018

Riskienhallinta

6.11.2018

Tietotalo, Naulakatu 2, Takkahuone

Talousraportti 1-9/2018

Sisäinen valvonta

18.12.2018

Tietotalo, Naulakatu 2 Takkahuone

Talousraportti 1-11/2018

Vuosisuunnitelma 2019

Kokoukset alkavat klo 16.30, ellei toisin sovita.

Lisäksi kesäkuussa ja marraskuussa on muuta johtokunnan yhteistä ohjelmaa, josta sovitaan myöhemmin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousohjelma vuodelle 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.