Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tampereen Voimia Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

TRE:2147/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Voimia Liikelaitos on laatinut vuoden 2017 toiminnastaan erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tampereen Voimian strategia 2014 - 2018 ’Huolehdimme hyvinvoinnista’ viitoitti liikelaitoksen toimintaa ja sen kehittämistä. Strategiassa korostuu tukipalvelujen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, Tampereen Voimian rooli tukipalvelujen järjestäjänä, toiminnan tehostaminen liiketoimintamallia uudistamalla ateriatuotannon keskittämisen ja monipalvelutyön keinoin sekä asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaminen.

Toimintavuonna keskityttiin liikelaitoksen tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointiin. Liiketoimintamallin uudistamisen ja entistä keskitetymmän tuotannon mahdollistava investointipäätös odottaa edelleen liikelaitoksen tulevaisuuden selkiintymistä. Viivästymisen vaikutukset alkavat näkyä liikelaitoksen toiminnassa, koska toimintamallia ja työolosuhteita ei ole pystytty parantamaan suunnitellusti: Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistavoitteista jäätiin toimintavuonna. Lisäksi jouduttiin panostamaan ateriakapasiteetin varmistavien tilapäisratkaisujen suunnitteluun.

Palvelujen pitkäjänteinen asiakaslähtöinen kehittäminen näkyi edelleen asiakkaiden kokonaistyytyväisyyden paranemisena. Asiakasyhteistyön sujuvuuden vahvistaminen ’yhden luukun’ -periaatteella ja asiakkuuden hallinnan mallin uudistaminen antavat hyvän pohjan asiakasvaikuttavuuden parantamiselle myös jatkossa.

Huolimatta siitä, että toiminnallisesti liikelaitos ei ole edennyt kaikilta osin tavoitellusti, toiminnan kannattavuustavoitteet saavutettiin. Liikeylijäämä 2,8 milj. euroa toteutui suunnitellusti, mutta 0,4 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Liikevaihto väheni edelliseen vuoteen liki 2 milj. eurolla; asiakkaat sopeuttivat toimintaansa ja kehittämistyön tuloksena saavutettu tehostamishyöty annettiin asiakkaille merkittävänä puhtauspalvelun hinnanalennuksena.

Työvoimakuluja pystyttiin sopeuttamaan myynnin vähenemiseen toiminnan johtamista ja organisointia kehittämällä ja pienentyneiden eläkemaksujen ansioista, mutta ei riittävästi sairauspoissaolojen kasvusta aiheutuneiden sijaiskulujen kasvun takia. Elintarvikekustannuksia hallittiin hyvin vahvan tuotannonohjauksen ja kilpailutusten ansioista, mutta jatkossa sopimusaikaisen hintatason hallinta on kriittistä. Sirpaleinen tuotantoverkko aiheuttaa edelleen haasteita kiinteiden kustannusten hallintaan.

Tilinpäätös vuodelta 2017 on toimitettu kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille.

Päätösehdotus oli

Tampereen Voimia Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Irja Peltoniemi, Terhi Kokkonen, kirjanpito@tampere.fi, Ville Taivassalo