Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Henri Backman ja Anna-Kaisa Moilanen (varalle Eija Kamppuri ja Markku Airaniemi).

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Henri Backman ja Eija Kamppuri (varalle Seija Alatalo ja Markku Airaniemi).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)