Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan muut ja tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 

TRE:1452/00.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876

Perustelut

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet asiat:

- johtokunta tutustuu tiistaina 9.10.2018 Tesoman koulun ja päiväkodin ateria- ja puhtauspalveluihin

Päätösehdotus oli

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)