Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

TRE:5704/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän, tiedotusvastaavan ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus rahoitusjohtajalla liikelaitosten johtokuntien kokouksissa,

ja lisäksi johtokunta myöntää läsnä- ja puheoikeuden Nuorisovaltuuston edustajille,

ja muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa myönnetään hallintosäännön mukaisesti,

ja lisäksi ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Sunille,

ja Nuorisovaltuuston edustajille,

ja muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päätetään erikseen kunkin kokouksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset