Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seija Alatalo ja Eija Kamppuri.