Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousajoista päättäminen 

TRE:5705/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajat ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä myös peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsu toimitetaan tai lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Kokouskutsu on toimitettava tai lähetettävä, mikäli mahdollista, vähintään neljä kalenteripäivää ennen kokousta.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Hyväksytään Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2017 seuraavasti:

ti 29.8.2017 klo 16.30 alkaen perehdytys, kokous klo 17.30 kokouspaikkana Liljeström, Voimakatu 11

ti 12.9.2017 klo 16.30 alkaen perehdytys, kokous klo 17.30 kokouspaikkana Liljeström, Voimakatu 11

ti 26.9.2017 klo 16.30 alkaen perehdytys, kokous klo 17.30 kokouspaikkana Liljeström, Voimakatu 11

ti 31.10.2017 klo 16.30 alkaen perehdytys, kokous klo 17.30, kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin

to 30.11.2017 klo 13.00 alkaen työpaja, kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin

ti 19.12.2017 klo 16.30 alkaen, kokouspaikka Koukun Helmi, os. Rauhaniementie 19

ja kokouskutsu lähetetään sähköpostitse vähintään neljää kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus- ja velvollisuus kokouksissa,

ja Tampereen Voimian Liikelaitoksen johtokunnan kokousohjelma syksylle 2017.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tarkempi kokousaikataulu on liitteenä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

luottamushenkilömuutokset, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, kaupunginhallituksen edustaja