Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 

TRE:5706/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä Tampereen kaupungin internet-sivuilla, jos se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksen tiedottamisen kannalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirjaamo, Tuire Nyyssönen