Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan varahenkilöstä päättäminen 

TRE:5792/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 25 §:n mukaan johtokunta päättää toimitusjohtajan varahenkilöistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan varahenkilöiksi määrätään ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni ja tuotantopäällikkö Tuija Silván tässä sijaantulojärjestyksessä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt, päälliköt_voimia, Arto Vuojolainen, ko-pa-li