Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tiedotusvastaavan nimeäminen 

TRE:5703/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6707, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaava on oikeutettu olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta johtokunnan kokouksissa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen esityslistat julkaistaan kaupungin internet-sivuilla lukuunottamatta salassa pidettäviä asioita,

ja johtokunnan tiedotusvastaavaksi nimetään johdon assistentti Katri Lindberg.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

luottamushenkilömuutokset