Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Henri Backman ja Eija Kamppuri (varalle Seija Alatalo ja Markku Airaniemi).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.