Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Järvelä ja Minna Talonen (varalle Tero Mettinen ja Seija Alatalo).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ilkka Järvelä ja Elina Sirén.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)