Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan muut ja tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 

TRE:1452/00.04.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle tiedoksi tulleet asiat

  • Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitus
  • Seuraava kokous 18.12.2018  Ravintola Koukun Helmessä

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)