Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus 

TRE:1455/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876 etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista

  • Asiakaskumppanikyselyn tulokset
  • Henkilöstökyselyn tulokset
  • Yhtiöittämisen valmistelutilanne
  • Lakon aikaisen toiminnan arvioiminen

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Merkitään katsauksessa esitetyt asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Anna-Kaisa Moilanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)