Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 6.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat 

TRE:1463/00.01.01/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin ajalla 15.9. - 16.10.2018 §:t 165-178.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)