Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.2.2020

§ 12 Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2019 

TRE:5287/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 7416821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet sekä talouden toteumat.

Toimintatuotot ylittivät noin 0,9 milj. eurolla talousarvion. Tuottojen ylityksestä 0,4 milj. euroa johtui ennakoitua suuremmista lipputuloista, 0,3 milj. euroa seutuliikenteen kuntaosuuksien kasvusta ja 0,2 milj. euroa lisääntyneistä muista tuotoista.

Toimintakulut ylittivät 0,8 milj. eurolla talousarvion. Kulujen ylityksestä 0,5 milj. euroa johtui ennakoitua suuremmista liikennepalvelujen ostoista sekä 0,3 milj. euroa muista kuluista.

Toimintakate oli 13,8 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että tilaajan toiminnan kustannukset ilman palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuuksia. Toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintakate kertoo Tampereen kaupungin osuuden seudullisen joukkoliikenteen järjestämiskustannuksista. Muiden kuntien maksuosuudet olivat yhteensä 4,7 milj. euroa. Valtiontukea toteutui noin 2,4 milj. euroa ja Kelan koulumatkatukea noin 1,5 milj. euroa.

Joukkoliikenteen nettoinvestoinnit toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina johtuen käynnissä olevan lippu- ja maksujärjestelmän uudistuksen investointimenon alituksesta.

Tampereen strategiaa ja muita palvelusuunnitelmassa kuvattuja pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen ja kaupunkipyöräjärjestelmän määrittelyyn liittyvät toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Liikkumisen palvelujen ja matkaketjujen kehittämiseen sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet toteututuivat puolestaan osittain. Erityisinä onnistumisina joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen osalta nousevat esiin Linjasto 2021 päätöksenteko sekä lähijunapilotin käynnistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-joulukuun 2019 katsaus hyväksytään.