Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.2.2020

§ 16 Kuntalaisaloite kutsujoukkoliikenteen kokeilu maaseutualueilla 

TRE:6714/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124 ja joukkoliikenneinsinööri Maarit Kaartokallio, puh. 044 430 9089, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite.fi-palveluun on saapunut aloite:

"Maaseudun kuljetuksiin on saatava muutos. Joukkoliikenteen puuttuminen, taksien ongelmat ja tavarankuljetusten vaikeudet romuttavat maaseudun elinvoimaa. Koska maaseudun vaikeudet uhkaavat koko yhteiskunnan kehittymistä, aloittavat MTK, Kyyti Group ja Coreorient Oy yhteistyön maaseudun kuljetusten uudelleen luomiseksi. Tavoitteena on luoda malli, jolla sekä henkilö- että tavaraliikenne maaseudulla nostetaan uudelle tasolle. Perustana voidaan käyttää olemassaolevia Kyyti Groupin ja Coreorientin ratkaisuja.
Maaseudulla ei tulevaisuudessa tarvitse tyytyä heikkoihin liikenneyhteyksiin. Maaseudun kuljetukset voidaan luoda uudelleen voimassaolevan liikennepalvelulainsäädännön ja markkinoilta löytyvien sovellusten avulla.
Maaseudulla kulkee jo tällä hetkellä runsaasti henkilökuljetuksia. Kyyti Group on kehittänyt mallin, jolla yhteiskunnan maksamiin kyyteihin voidaan yhdistää muita maksullisia henkilökuljetuksia. On välttämätöntä, että maaseudun eri kuljetuksia yhdistetään ja samoissa autoissa kulkevat erilaiset kuljetuksen tarvitsijat.
Esitetään, että Tampere lähtisi mukaan Teiskon alueen osalta maaseudun kutsujoukkoliikenteen kehittämiseen yhdessä Kaikki kyytiin -projektin kanssa, sekä että myös koko Tampereen kaupunkiseudun kuntien maaseutualueilla voitaisiin ottaa käyttöön valmis Kaikki kyytiin -kutsujoukkoliikennemalli."

Pirkanmaalla toteutettiin Alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi eli ALPIO-hanke vuosina 2018-2019. Liikenteelliset kokeilut tehtiin Ylöjärven Kurussa ja Sastamalan Vammalassa maaliskuusta lokakuuhun vuonna 2019. Kokeiluissa oli tavoitteena yhdistellä eri käyttäjäryhmien matkoja samaan järjestelmään ja ohjata itsemaksavien asiakkaiden matkoja palvelulinjoille sekä autoille, jotka ajoivat vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia. Matkojen tilaamiseen kehitettiin Kyyti-sovellus. 

ALPIO-hankkeen tulosten mukaan sovelluksella tilatut matkat jäivät vähäisiksi (Vammalassa 8 ja Kurussa 8 sovellustilausta). Itsemaksavien asiakkaiden matkatilauksia hankaloitti se, että VPL- ja SHL-matkat tilattiin niin lähellä matkan alkuhetkeä, että käytännössä yhdistely näihin kuljetuksiin ei ollut mahdollista. 

Tampereen seudulla Tuomi Logistiikka toimii useiden kuntien sidosyksikkönä, joka suunnittelee ja järjestää mm. yksilöllisiä kuljetus- ja henkilöliikennepalveluja, kun taas Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen ydintoiminta keskittyy kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen. Tuomi Logistiikka osallistui ALPIO-hankkeeseen ja heidän asiantuntijansa on osallistunut myös keskusteluun KaikkiKyytiin -yhteistyöstä. 

Tampereen seudun joukkoliikenne seuraa yhdessä Tuomi Logistiikan kanssa aloitteessa mainittujen hankkeiden etenemistä ja tuloksia. Joukkoliikenteen palvelutarjonnan kohdentamista ohjaa valtuustokausittain tehtävä joukkoliikenteen palvelutasomäärittely, eikä voimassa olevassa palvelutasomäärittelyssä ole pääsääntöisesti osoitettu lainkaan joukkoliikennepalveluita maaseudun haja-asutusalueille. Palvelualueen laajentaminen vaatisi erillispäätöksen ja -rahoituksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Aloitteeseen annetaan perustelutekstissä oleva vastaus.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä