Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.2.2020

§ 17 Kuntalaisaloitteet kutsujoukkoliikenteen aloittamisesta Tampereen kaupunkiseudulla 

TRE:6717/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124 ja joukkoliikenneinsinööri Maarit Kaartokallio, puh. 044 430 9089, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta on saapunut seuraavat kaksi aloitetta:

"Ehdotetaan kutsujoukkoliikenteen aloittamista Tampereen kaupunkiseudulla HSL:n Kutsukyytikokeilun tapaan, perustuen valmiiseen HSL:n ViaVan-ratkaisuun. Palvelun tarkoituksena on tarjota uusi liikkumisvaihtoehto etenkin matkaketjujen ensimmäisille ja viimeisille osuuksille – siis esim. kodin ja juna-aseman, raitiovaunupysäkin tai bussipysäkin välille. Kutsukyyti kuljettaa matkustajat palvelualueen sisällä määränpäähän tilausten mukaisesti ja yhdistää älykkäästi samaan suuntaan menevät matkustajat yhteiseen kyytiin.
Kutsujoukkoliikenne mahdollistaisi hiljaisten bussivuorojen karsinnan, kun ne korvattaisiin vain tarvittaessa liikennöivällä kutsujoukkoliikenteellä. Se toisi säästöjä kaupunkiseudun kunnille. Ongelmalliset poikittais- ja maaseutuliikenteen matkat sujuisivat kätevämmin kutsujoukkoliikenteellä kuin tavallisen joukkoliikenteen usein heikosti kuormitetuilla poikittais- ja maaseutulinjoilla. Parannusta tulisi myös varhaisaamun, myöhäisillan ja yöajan liikenteeseen.
Kutsujoukkoliikenne voitaisiin aloittaa perustuen nykyiseen palveluliikenteeseen, jolloin palvelubussien tilaus onnistuisi sähköisellä matkapuhelinsovelluksella, eikä tarvittaisi enää niin paljon puhelinpalvelun kautta tehtävää tilaamista. Olisi mahdollista laajentaa sovelluksen käyttöä myös yhdisteltäviin vammaisten ja ikäihmisten kuljetuspalvelun Kuohke-kyyteihin, jolloin samat taksit voisivat tarjota sekä Kuohke-kyytejä että myös kutsujoukkoliikennettä sellaisille alueille, joita tavallinen joukkoliikenne palvelee huonosti." Aloite TRE:6717/2019.

"Kutsukyytipalvelun tarkoituksena on tarjota uusi liikkumisvaihtoehto etenkin matkaketjujen ensimmäisille ja viimeisille osuuksille – siis esim. kodin ja bussipysäkin tai juna-aseman välille. Kutsukyytipalvelu perustuu asiakkaiden tilaamien matkojen älykkääseen yhdistelyyn." Aloite TRE:6701/2019.

Kuntalaisaloitteet käsitellään samassa pykälässä.

HSL:n Kutsukyyti-kokeilu on käynnissä syyskuusta 2019 maaliskuun 2020 puoliväliin asti itäisessä Espoossa. Palvelua on saatavissa tilaamalla ViaVan-sovelluksella kuljetus arkisin klo 7-21 ja lauantaisin klo 9-23. ViaVan kertoo sivuillaan, että asiakas noudetaan läheiseltä kadunkulmalta tai muutaman korttelin päästä.   

Itäisen Espoon Kutsukyyti-kokeilu ei siis nykymuodossaan laajenna liikennöintiaikoja eikä välttämättä tarjoa ovelta-ovelle-palvelua. Kokeilun tavoitteena on saada käsitys siitä, miten asiakkaat suhtautuvat palveluun ja voisiko vastaavanlainen palvelu toimia joskus perinteisen joukkoliikenteen täydentäjänä. Tuloksia kokeilusta raportoitaneen kokeilujakson päätyttyä. 

Tampereen seudulla Tuomi Logistiikka toimii useiden kuntien sidosyksikkönä, joka suunnittelee ja järjestää mm. yksilöllisiä kuljetus- ja henkilöliikennepalveluja, kun taas Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen ydintoiminta keskittyy kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen. Tuomi Logistiikka osallistuu aktiivisesti henkilökuljetusten kehittämiseen. 

Tampereen seudun joukkoliikenne seuraa yhdessä Tuomi Logistiikan kanssa aloitteessa mainittujen hankkeiden etenemistä ja tuloksia. Joukkoliikenteen palveluita on perusteltua muuttaa kutsuohjautuviksi silloin, jos palvelut voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin kutsuohjautuvasti kuin kiinteään reittiin perustuen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Aloitteisiin annetaan perustelutekstissä oleva vastaus.

Tiedoksi

Aloitteiden tekijät